آگهـــــــیفای
تماس بگیرید
شماره آگهی: 17022
آگهـــــــیفای

توضیحات آگهی

بازرگانی زیتون سارن خرید و فروش زیتون کنسروی عمده .زیتون شکسته عمده. زیتون بی هسته عمده را بدون واسطه و خرید مستقیم از باغدار انجام می دهد .با خرید از بازرگانی سارن حذف واسطه.سود بیشتر و تضمین کیفیت