آگهـــــــیفای
تماس بگیرید
شماره آگهی: 18400
آگهـــــــیفای
تعمیرات تخصصی ویلچر

توضیحات آگهی

تعمیرات تخصصی کلیه ویلچرهای برقی
پله رو
ارتوپدی
نیمه ارتوپدی
اسپرت
سی پی
برانکاردی
کالسکه ای
پلی اتیلن
حمامی
وساده درکوتاهترین زمان ممکن ودرهمان مکان موردنظرانجام میشود

هزینه پلن های شخصی و فروشگاهی کاهش یافت مشاهده قیمت + خرید پلن
+