آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
تور ایلام از تنگه رازیانه تا طاق بستان

توضیحات آگهی

ایلام از تنگه رازیانه تا کرمانشاه طاق بستان
11به 14خرداد
قیمت 4350t
تاریخ رفت:
11خرداد
ساعت حرکت رفت و مبدا:
22بلواردانش باالی ترمینال غرب ازادی
تاریخ برگشت:
14خرداد
ساعت برگشت:
24تهران هستیم
گشت های تور:
تنگه رازیانه در دامنه کبیر کوه
تنگه زید در کنار روستای تاریخی زید
تنگه کافرین) ترانسفر با نیسان و قایق سواری( یادگاری از مقاومت مردم منطقه در مقابل حمله عرب ها
آبشار اما، با دیوارههای پوشیده از خز و سرخس و پرسیاوشان
غار زینگان ) ترانسفر با تراکتور محلی (، چون قطعه ای از بهشت در میان پهنه دشت گرم و سوزان در منقطه زینه گان که از قلب زمین راه خود را
به بیرون باز کرده است
کرمانشاه بازدید از بیستون و طاق بستان با تاریخچه ای بی نظیر
نام محل اقامت:
هتل داالهو
مدل اتاقهای اقامتگاه :
دو تخته
سه تخته
هزینه مازاد اتاق دو تخته:
هر نفر ۲00 هزار تومان دو تخته
توضیحات کلی قبل از این سفر:
طبیعت زیبا و دیدنی عروس زاگرس ایالم در این ایام بهاری بسیار دل انگیز خواهد بود
تمامی ورودیه ها و هزینه های ترانسفر محلی به روی تور محاسبه گردیده است.
ترانسفر های محلی توسط تراکتور ، نیسان و قایق خواهد بود.
این تور کامال طبیعت گردی بوده و مسافر می بایست توانایی و عالقه نسبت به این موضوع را داشته باشد.
برنامه سفر روز اول:
غار زینگان و ابشار اما
برنامه سفر روز دوم:
تنگه رازیانه و تنگه زید و عصر هنگام تنگه کافرین
برنامه سفر روز سوم:
پس از صرف صبحانه به کرمانشاه میرویم، از طاق بستان بازدید میکنیم و پس از صرف ناهار ) هزینه با تور ( به بیستون میرویم و از مجسمه
هرکول، دیواره فرهاد تراش، سنگ نگاره داریوش اول بازدید می کنیم
حدود ۲ ساعت پیمایش سبک خواهیم داشت
درجه سختی:
۲ از ۵
لوازم مورد نیاز این تور:
دارو و لوازم شخصی
ملحفه
عینک افتابی و کرم ضد افتاب
لباس مناسب فصل

خدمات
سه وعده صبحانه
پذیرایی چای و نسکافه در اتوبوس
یک وعده عصرانه سبک
یک وعده ناهار ) چلو جوجه یا چلو لقمه با مخلفات(
پذیرایی میوه
آب معدنی
راهنمای گردشگری
بیمه مسافرتی
کلیه هزینه ورودی ها ، نیسان سواری ، تراکتورسواری و قایق سواری روی تور محاسبه شده است.
اتوبوس وی ای پی
دو شب اقامت در هتل دالاهو

هزینه پلن های شخصی و فروشگاهی کاهش یافت مشاهده قیمت + خرید پلن
+