آگهـــــــیفای
1,000 تومان
شماره آگهی: 17244
آگهـــــــیفای
خمیر کن اصفهان

توضیحات آگهی

تولید کننده انواع خمیر گیر استیل در سایزهای:
خمیر کن ۴۰ کیلوگرمی
خمیر کن ۶۰ کیلوگرمی
خمیر کن ۹۰ کیلوگرمی
خمیر کن ۱۲۰ کیلوگرمی
خمیر کن ۱۸۰ کیلوگرمی
خمیر کن ۲۴۰ کیلوگرمی