آگهـــــــیفای
تماس بگیرید
شماره آگهی: 14848
آگهـــــــیفای
سنسور فاصله

توضیحات آگهی

در متراژهای مختلف 5-10 و بیشتر .دارای خروجی ترانزیستوری-دیتا-آنالوگ
تماس :
0413-4442528
09144152693