آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
طراحی مشاوره اجرا کلیه پروژه های برق صنعتی

توضیحات آگهی

✨شرکت مهندسی برق شکوه صنعت✨

✅طراحی مشاوره اجرا کلیه پروژه های برق صنعتی
✅طراحی و اجرای سیستم الکتریکال سوله های صنعتی و مجتمع های تولیدی
✅مدیریت مصرف و انرژی تجهیزات الکتریکی و تابلوهای صنعتی
✅هوشمند سازی سیستم الکتریکی و افزایش بهره وری خطوط تولید (IOT)
✅طراحی و تولید انواع تابلو برق lv, mv

☎️شماره تماس: 37152-025

هزینه پلن های شخصی و فروشگاهی کاهش یافت مشاهده قیمت + خرید پلن
+