آگهـــــــیفای
تماس بگیرید
شماره آگهی: 16634
آگهـــــــیفای

توضیحات آگهی

آسانسور ها به دو دسته عمده زیر تقسیم می شوند:
آسانسور کششی –
آسانسور هیدرولیک-
آسانسور کششی آسانسوری است که حرکت آن بر اثر اصطکاک بین سیم بکسل و شیارفلکه کششی به هنگام چرخش آن توسط موتور محرکه انجام می شود و در آسانسورهای هیدرولیکی عامل حرکت کابین سیلندر و پیستون است که باتوجه به ارتباط کابین به پیستون به انواع هیدرولیکی مستقیم – مرکزی – مستقیم کناری – غیر مستقیم کناری تقسیم می گردند از نظر کاربرد آسانسورها به انواع مسافربر یا باربر تقسیم می شوند