آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای

توضیحات آگهی

ساخت، فروش و راه اندازی خط تولید اتومات و خطی (منقطع) شمع موتور خودرو از صفر تا صد
شامل دستگاه های خط تولید، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی همراه با آموزش و انتقال دانش فنی و مشاوره برای اخذ استاندارد اجباری
مشاوره واردات قطعات، با کیفیت خط تولید خودرو O.E.M همراه با تضمین کیفیت قطعات
زمان شروع پروژه تا راه اندازی کارخانه در حدود 3 ماه
زمان بازدهی: سال اول
با سود دهی 70 تا 100 درصد در هر دوره (حداقل 4 ماهه)
حداقل سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز 3 تا 4 میلیارد تومان معادل 80 هزار دلار

هزینه پلن های شخصی و فروشگاهی کاهش یافت مشاهده قیمت + خرید پلن
+