آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
فروش کلر هندی و ایرانی مخصوص تصفیه آب استخر

توضیحات آگهی

پرکلرین -گرانول کلر درجه یک – هیپو کلریت کلسیم
مورد مصرف: ضد عفونی و تصفیه آب استخر و چاه
رنگ سبز استخر را ضمن ضد عفونی از بین می برد(چند منظوره)

هزینه پلن های شخصی و فروشگاهی کاهش یافت مشاهده قیمت + خرید پلن
+