آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
مجموعه دانش بنیان تولیدی-تحقیقاتی “تاو نوآوران آریسان” (تانا بایوتک)

توضیحات آگهی

تولید کننده انواع اندیکاتورهای بیولوژیک (نواری و ویال)، کرایوبانک (Cryo Bank)، نوار تست MIC (نوار E-Test)

هزینه پلن های شخصی و فروشگاهی کاهش یافت مشاهده قیمت + خرید پلن
+