آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
نرم افزار حسابداری نوین ویژه مدیریت بیمارستان و درمانگاه

توضیحات آگهی

نرم افزار حسابداری نوین ویژه مدیریت بیمارستان و درمانگاه
محصولی از نوین رایانه برای اولین بار در کشور با قابلیت استفاده تحت و ویندوز
امکان ثبت مشخصات پزشکان بصورت نامحدود
امکان ثبت مشخصات بیماران بصورت نامحدود
امکان درج انواع بیمه ها و درصدهای مربوطه
امکان ثبت رزرو نوبت پزشک
امکان ثبت نوبت قطعی و انصراف
امکان ایجاد پرونده الکترونیک جهت بیماران
امکان ارائه انواع گزارشات مدیریتی و نمودارهای مربوطه
امکان انجام امور مالی و ارائه دهنده انواع گزارشات مالی و نمودارهای مربوطه
05137241374
09309270040

هزینه پلن های شخصی و فروشگاهی کاهش یافت مشاهده قیمت + خرید پلن
+