آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
پارافین امولسیون،وازلین،پارافین مایع،پارافین جامد،فوتس

توضیحات آگهی

تولیدکننده و تامین کننده فرآورده های نفتی
پارافین جامد
پارافین مایع صنعتی
پارافین مایع بهداشتی
خاک رنگبر
LMP
آیزوریسایکل
وازلین صنعتی
وازلین بهداشتی و داروئی
فوتس اویل
RPO
اسید استئاریک
پلی اتیلن
پترولاتوم

هزینه پلن های شخصی و فروشگاهی کاهش یافت مشاهده قیمت + خرید پلن
+