آگهـــــــیفای
600,000,000 تومان
شماره آگهی: 11565
آگهـــــــیفای
زمین مناسب برای سرمایه گذاری

توضیحات آگهی

زمین سند دار مسکونی با مجوز ساخت اب و برق گاز تلفن تا سر زمین اومده ویو ابدی سد منجیل و شهر رودبار و سد گلدیان