آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
فراخوان جذب نیروی کاردفتری

توضیحات آگهی

نیروی کارپاره وقت
کاردردفتر مجهزوشیک
اموزش وپشتیبانی،درامد بالا
باکارت پرسنلی
باامنیت شغلی100٪