آگهـــــــیفای
تماس بگیرید
شماره آگهی: 12460
آگهـــــــیفای
لوپ کاشت مو

توضیحات آگهی

لوپ G5 مخصوص کاشت مو
منبع نور : سرد
بزرگنمای : 7 تا 40 برابر
لنز جچشمی : 10X
مرکز تعمیرات زیست پردیس دانش

قرعه کشی 2/5 میلیونی آگهیفای رو از دست نده ! هر ماه 1 عدد دستگاه ذخیره شماره مشتریان دایرکت شرکت در قرعه کشی
+