آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
کارگر خدماتی در ارومیه

توضیحات آگهی

شرکت خدماتی نظافتی جوان ارومیه
نظافت منازل مسکونی، تجاری ،شرکت ها،راه پله
پارکینگ بانیروهای مجرب آقا و خانم
جهت هماهنگی
0443276666
09026287015

قرعه کشی 2/5 میلیونی آگهیفای رو از دست نده ! هر ماه 1 عدد دستگاه ذخیره شماره مشتریان دایرکت شرکت در قرعه کشی
+