آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
پوست پسته با هر تناژ درخواستی

توضیحات آگهی

پوست پسته ،خاک اره ،پوست گردو خام و آسیاب شده ،پوست بادام و….
با هر تناژ درخواستی
جهت استعلام و ثبت سفارش تماس بگیرید

قرعه کشی 2/5 میلیونی آگهیفای رو از دست نده ! هر ماه 1 عدد دستگاه ذخیره شماره مشتریان دایرکت شرکت در قرعه کشی
+