آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
فروش آسانسور-پله برقی-بالابر-قطعات مرتبط آنها

توضیحات آگهی

سیستم درایو مجموعه ای از قطعات الکترونیکی و دیگر تجهیزات است که موجب حرکت نرم آسانسور می شود درایو فرکانس متغیر ولتاژمتغیر جدیدترین پیشرفت در این زمینه است از ترانزیستور برق برای ساختن امواج سینوسی با فرکانس ها و ولتاژهای مختلف استفاده می کند استفاده از درایودر مراحل نوسازی به هنگام تعویض هر نوع موتور جریان مستقیم باموتورهای جریان متناوب نیز الزامی است سیستم های اعزام کننده (که گاهی اوقات سیستم های کنترل گروهی نیز خوانده می شوند) بااستفاده از کامپیوتر ها تا حد زیادی پیشرفت کرده اند منطق اعزام برای سیستم های آسانسور سال ها در حال رشد وبهبوداست تا روش های پیچیده متفاوتی را برای هماهنگ ساختن فعالیت گروه های مختلف آسانسور فراهم آورد این امر منجر به ایجاد چندین روش بسیار عالی در زمینه اعزام (سیستم کنترل گروهی)شده است محدودیت های نرم افزارهای منطقی به واسطه سیستم های رله در تابلوهای گذشته مانع از ایجاد تغییرات سریع در این سیستم ها می گردید

قرعه کشی 2/5 میلیونی آگهیفای رو از دست نده ! هر ماه 1 عدد دستگاه ذخیره شماره مشتریان دایرکت شرکت در قرعه کشی
+