آگهـــــــیفای
تماس بگیرید
شماره آگهی: 13078
آگهـــــــیفای
کود پتاسیم خضرا

توضیحات آگهی

کود پتاسیم خضرا حاوی 27 درصد پتاسیم کلات شده است. بر خلاف اکثر کود های محتوی پتاسیم موجود در بازار که پتاسیم آنها در شکل اکسید، سولفات، کلرید و یا نیترات بوده و جذب آنها محدود است، این کود طبق پیشرفته ترین روش های کلات سازی دنیا سنتز شده و جذب بسیار سریعی دارد. این کود تولید شرکت صدور احرار شرق می باشد.
مزایا:
باعث بهبود رنگ میوه، افزایش کارایی مصرف آب، افزایش سایز میوه ها و خاصیت انبارداری آنها ، افزایش مقاومت در برابر سرمازدگی، شوری و خشکی، متعادل کننده تاثیر شدت نور، افزایش غلظت کلروفیل و راندمان فتوسنتز، مانع تجمع نیترات در سبزی و صیفی، افزایش بازدهی کود های ازته و افزایش جذب عناصر ریز مغذی به ویژه آهن، روی و منگنز
روش مصرف: این کود به سه روش خاکی، محلول پاشی و آبیاری مصرف می شود.