آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
آموزش خصوصی موی تای بوکس تایلندی استاد سعید قادری

توضیحات آگهی

استاد سعید قادری 09215329063
مربی و داور ملی و بین اللمللی و جهانی موی تای
قهرمان اسبق تیم ملی
قهرمان اسبق مسابقات های مختلف بین اللمللی

قرعه کشی 2/5 میلیونی آگهیفای رو از دست نده ! هر ماه 1 عدد دستگاه ذخیره شماره مشتریان دایرکت شرکت در قرعه کشی
+