آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
هیتر 250 هزار کالری دو فن گلخانه ای ، کارگاهی

توضیحات آگهی

هیتر 250 هزار کالری دوفن گلخانه ای برای محیط هایی با ارتفاع متوسط و طول بلند ، قدرت گرمایش تا 500 متر مربع ، اسکلت مستحکم و چرخدار ، تابلو تمام اتوماتیک ، نیمه استیل و تمام استیل مانده به نیاز مشتری ، دارای گارانتی معتبر .