آگهـــــــیفای
تماس بگیرید
شماره آگهی: 13300
آگهـــــــیفای
نرم افزار باشگاه های ورزشی

توضیحات آگهی

نرم افزار باشگاه های ورزشی نوین با قابلیت استفاده تحت وب و ویندوز
1-امکان درج مشخصات رشته های ورزشی
2-امکان درج مشخصات مربیان
3-امکان ثبت مشخصات ورزشکاران
4-گزارش وضعیت هر رشته
5-گزارش وضعیت رزرو رشته ها در دوره های جدید
6-گزارش وضعیت مربیان
7-گزارش وضعیت ورزشگاران و میزان اعتبار کارت های عضویت