آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
حشره کش دلتامترین 5/2 % کیمیا دلتا

توضیحات آگهی

حشره کش دلتامترین کیمیا دلتا با نام تجاری دسی ساخت کشور چین و وارد کننده شرکت کاوش کیمیای کرمان جز سموم غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی است. این حشره کش در پک های یک لیتری تولید شده است و برای کنترل اکثر حشرات از جمله مگس مینوز برگ در گیاهان زینتی، سبزیجات و سبزیجات گلخانه ای، آفات مکنده در درختان میوه، سن گندم و سایر حشرات مورد استفاده قرار میگیرد.