آگهـــــــیفای
تماس بگیرید
شماره آگهی: 18056
آگهـــــــیفای

توضیحات آگهی

خوش خط باشید!
سلام خط فوق العاده زیبا و جفت
۰۹۹۴۴۶۶۳۵۳۵
به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می‌رسد.
لطفاً قیمت پیشنهادی خود را به شماره آگهی ( شماره ای که آگهی با آن ثبت شده است ) پیامک کنید .

«به خط اگهی شده (۰۹۹۴۴۶۶۳۵۳۵) تماس نگیرید و پیامک ندهید خاموش است .»
این خطوط کاربرد تجاری داشته و باعث می‌شود تا مشتریان تان به راحتی شماره تان را حفظ کنند.
توجه: لطفا از ارایه پیشنهادات غیر منطقی و نامعقول پرهیز نمایید.
خط صفر و بدون زنگ خور می باشد .