آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
ترموگراف دما تستو مدل TESTO 174T

توضیحات آگهی

ترموگراف دما تستو مدل TESTO 174T یک ترموگراف دما است که مناسب برای اندازه گیری دما به صورت لحظه ای از محیط می باشد. دمای انبار غذایی و دارویی نباید از یک مقدار خاصی افزایش پیدا کند و می بایست به طور مکرر کنترل شود. مدل تستو 174T مقادیر اندازه گیری شده دما را ذخیره کرده و زمانی که به حد تعیین شده که برای دستگاه تعریف شده است، برسد شروع به آلارم دادن می کند.برای اطلاعات بیشتر از قیمت تستو 174T, خرید تستو 174T و کاربرد تستو 174T با کارشناسان فنی ما در سایت تجهیزات اندازه گیری بهروز تماس بگیرید.