آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
ماشین پر کن و دربند مایعات غلیظ

توضیحات آگهی

ماشین پر کن تمام اتوماتیک به همراه دربند تمام اتوماتیک مناسب برای محصولاتی مانند عسل ،مرباجات، و مایعات غلیظ که سیستم این ماشین از نوع خطی بوده و دارای مخزن ذخیره 200 لیتری مجهز به کنترل شطح و مخزن ذخیره مخصوص درب گذاری می باشد . این ماشین از سیستم سیلندر پیستونی بهره می برد که می توان برای ظرف هایی از 200 سی سیس تا یک لیتر استفاده نمود.