آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
تولیدکننده انواع رنگهای صنعتی وساختمانی واجرای انواع کفپوشها،پوششهای صنعتی وسیسستم های حفاظت سطوح

توضیحات آگهی

تولیدو اجرای انواع کفپوش های پلیمری
تولیدو اجرای انواع رنگهای صنعتی
تولید انواع رنگهای ساختمانی و تزئینی
تامین و اجرای انواع تایلینگ های مقاوم شیمیایی بااستفاده از ملات ها و سرامیک های ضد اسیدی
تامین تولید و اجرای انواع لاینیگ های مقاوم شیمیایی
طراحی تامین و اجرای انواع آجرکاری های چندلایه مقاوم شیمیایی جهت مخازن برج های جذب پیت های سولفور و ..
کف سازی و بتن ریزی در سالن های صنعتی و پارکینگها