آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
ژل خالص کرایولیپولیز، کول تک

توضیحات آگهی

ژل خالص کرایولیپولیز، کول تک
ژل آنتی فریز:
ژل آنتی فریز به عنوان یک محافظ به منظور ایجاد ایمنی برای لایه‌های فوقانی پوست، در حین انتقال سرما به لایه‌های چربی در حین عمل کرایولیپولیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر چقدر ژل از فرمولاسیون بهتری برخورار باشد گرمای گرفته شده از بافت چربی تحت درمان راحت‌تر به بیرون انتقال می‌یابد و در نتیجه ضریب نفوذپذیری سرما در سلول‌های بافت چربی هدف به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد و سبب افزایش سرعت کاهش سایز ناحیه تحت درمان می‌شود.
مشخصه یک ژل آنتی فریز خوب:
از مشخصه‌های یک ژل آنتی فریز خوب، ویسکوزیته بالا یا به عبارتی سیال و روان نبودن ژل می‌باشد. این اثر باعث می‌شود که در هنگام انجام عمل کرایولیپولیز، که عموما بیش از 60 دقیقه بطول می‌انجامد، بر روی پوست هیچگونه اثری از سوختگی و نکروز، بعد از جدا کردن هندپیس از بدن بیمار مشاهده نشود. همچنین اثر ویسکوزیته مناسب ژل آنتی فریز، مانع از وکیوم شدن ژل در حین عمل کرایولیپولیز می‌شود و لایه محافظتی تا پایان عمل بر روی پوست بیمار باقی می‌ماند. و اگر ژل از ویسکوزیته مناسبی برخوردار نباشد با توجه به مکش قوی دستگاه ، ژل از روی سطح پد خشک می‌شود و ریسک ایجاد سوختگی بر روی پوست بیمار بالا می‌رود.
وظیفه اصلی ژل:
1-انتقال حرارت از بافت به بیرون با کمترین مقاومت دمایی
2-بای پس نمودن لایه‌های فوقانی پوست و محافظت از آنها در برابر ایجاد نکروز پوستی در ناحیه تحت درمان
کاربردهای ژل آنتی فریز خالص کولتک:
1-جهت ایجاد صرفه جویی در اقلام مصرفی کلینیک، گاهی اوقات می‌توان از پد کرایوی که در یک قسمت از بدن بیمار مورد استفاده قرار گرفته است با اضافه کردن چند گرم ژل آنتی فریز خالص مجدد از همان پد در ناحیه دیگر از بدن بیمار استفاده کرد.
2- اگر بنا به هر دلیلی پراب کرایو از بدن بیمار جدا شد، اپراتور می تواند جهت اطمینان از ایجاد نشدن اثر سوختگی بر روی پوست بیمار به جای تعویض پد به صورت کامل، فقط چند گرم ژل آنتی فریز خالص به پد موجود اضافه می‌کند و مانع از ایجاد هزینه اضافی شود.
3-با توجه به اینکه در اکثر دستگاه‌های کرایولیپولیز موجود در کشور، کیفیت سنسورها موجود در دستگاه، خیلی قابل اعتماد نیستند بهترین اقدام جهت ایجاد رضایت مشتری و جلوگیری از ایجاد هر گونه سوختگی در حین عمل کرایولیپولیز این است که بعد گذشت 40 دقیقه از عمل کرایو پروب ها را از بدن بیمار جدا کرده و در زیر قسمت‌های فلزی هندپیس مقداری ژل خالص اضافه کنیم و مجدد پروب را وصل کنیم که این موضوع باعث اطمینان از عدم سوختگی و همچنین جوابگیری بهتر از عمل کرایولیپولیز می‌شود.
4-با توجه به اینکه دستگاه های کرایو از چندین هندپیس با سایزهای مختلف برخوردار هستند بعضی از کلینیک‌های علاقه‌ای ندارند از پدها با سایزهای متعارف موجود در بازار استفاده کنند و می‌خواهند خودشان سایز پد و میزان ژل را تعیین کنند. برای این منظور می‌توانند ژل خالص کرایولیپولیز و همچنین پارچه پد را در اختیار کلینیک قرار داد و خود کلینیک با توجه به سایز هندپیس و موضعی که نیاز به انجام کرایو دارد، اندازه پارچه و میزان ژل را تعیین کند.
مشخصات ژل خالص کرایولیپولیز کول تک:
1-ژل خالص کرایولیپولیز کول تک دارای غلظت بسیار زیاد و تا دمای منفی 40 درجه مقاوم می‌باشد.
2- هر بطری حاوی یک کیلوگرم ژل خالص کول تک می باشد.
3- قیمت هر بطری 1100000 تومان
شماره تماس جهت مشاوره: 6519-603-0922