آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای

شرایط و قوانین گردونه شانس:

  • هزینه هر بار چرخاندن گردونه شانس 50 الماس بوده و از موجودی درآمد تان کسر می‌شود
  • هر ۲۴ ساعت ۱ بار می‌توانید ۱ بار بصورت رایگان گردونه شانس را بچرخانید.
  • درصورت توقف گردونه‌ی شانس روی گزینه پوچ ، اعتبار کسر شده ، قابل عودت نمی باشد.
  • تعداد شانس های چرخاندن گردونه شانس ، بر اساس موجودی حساب کسب درآمد تان می باشد و به ازای هر 50 الماس ، یک شانس خواهید داشت و با هربار چرخاندن گردونه 50 الماس از حساب کسب درآمد تان کسر می‌شود.

[avans-spin-wheel id=20026]