آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای

شرایط و قوانین گردونه شانس:

  • هزینه هر بار چرخاندن گردونه شانس 2000تومان بوده و از موجودی درآمد تان کسر می‌شود
  • هر ۲۴ ساعت ۱ بار می‌توانید ۱ بار بصورت رایگان گردونه شانس را بچرخانید.
  • درصورت توقف گردونه‌ی شانس روی گزینه پوچ ، اعتبار کسر شده ، قابل عودت نمی باشد.
  • بین هر دو گزینه جایزه‌ دار یک گزینه پوچ وجود دارد و از همین رو ، ۵۰ درصد گزینه های گردونه شانس ، پوچ بوده و ممکن است چند بار پشت سر هم گردونه روی گزینه های پوچ متوقف شود. 
  • احتمال توقف گردونه‌ی شانس روی تمام گزینه ها یکسان می باشد و هیچ اولویتی بین گزینه های مختلف پوچ و امتیاز دار ، نمی باشد.
  • جایزه ویژه‌ ۵۰ هزار تومانی نیز در بین گزینه‌های روی گردونه شانس موجود است که درصورت خوش شانس بودن ، برنده خواهید شد.
  • تعداد شانس های چرخاندن گردونه شانس ، بر اساس موجودی حساب کسب درآمد تان می باشد و به ازای هر 2000 تومان ، یک شانس خواهید داشت و با هربار چرخاندن گردونه 2000 تومان از حساب کسب درآمد تان کسر می‌شود.
برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید

 

با هر تراکنش ، بخشی از مبلغ پرداختی به قلک خیریه اختصاص میابد و آخر هر ماه میلادی موجودی قلک صرف امور خیریه و انسان دوستانه میشود.موجودی قلک + اطلاعات بیشتر
+