آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای

برای سفارش تبلیغات ویدیویی از طریق فرم موجود در صفحه اقدام نمایید.

ویدیو مارکتینگ (Video Marketing) به معنی استفاده از ویدیو برای افزایش آگاهی در مخاطب، تعامل با او و فروش است. ویدیو مارکتینگ با وجود گستردگی فراوان، بخشی از بازاریابی دیجیتال است و با بازاریابی محتوا هم‌پوشانی دارد.

اگر هنوز ویدیو مارکتینگ را شروع نکرده‌اید، زمان آن فرا رسیده است. با کاهش اثربخشی بازاریابی سنتی و افزایش چشمگیر محبوبیت ‌ویدیو، ویدیو مارکتینگ یکی از ضروریات هر کسب‌و‌کاری شده است.

سفارش تبلیغات ویدیویی

ویدویو های تبلیغاتی

آگهیفای

1 دقیقه =100 تومان

[avans-video id="1" src ="https://agahify.me/wp-content/uploads/2022/12/agahify.mp4" score="100" delay="60" poster="http://image.jpg" preload="none"]

آگهیفای

1 دقیقه =100 تومان

[avans-video id="1" src ="https://agahify.me/wp-content/uploads/2022/12/agahify.mp4" score="100" delay="60" poster="http://image.jpg" preload="none"]

آگهیفای

1 دقیقه =100 تومان

[avans-video id="1" src ="https://agahify.me/wp-content/uploads/2022/12/agahify.mp4" score="100" delay="60" poster="http://image.jpg" preload="none"]

آگهیفای

1 دقیقه =100 تومان

[avans-video id="1" src ="https://agahify.me/wp-content/uploads/2022/12/agahify.mp4" score="100" delay="60" poster="http://image.jpg" preload="none"]

آگهیفای

1 دقیقه =100 تومان

[avans-video id="1" src ="https://agahify.me/wp-content/uploads/2022/12/agahify.mp4" score="100" delay="60" poster="http://image.jpg" preload="none"]