آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای

تعرفه خدمات سایت :

مربوط به آگهی

هزینه ویژه کردن آگهی 50 هزار تومان

هزینه ثبت آگهی در دسته معرفی مشاغل 50 هزار تومان

هزینه نردبان و تمدید آگهی 1000 تومان

مربوط به تبلیغات – رپورتاژ و بنر

بزودی ….