آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای

پلن شخصی 1

10,000تومان 7 روز
با فعالسازی این پلن می توانید 10 آگهی شخصی (بدون پروفایل) در سایت ثبت نمایید. انقضاء : 1 هفته این پلن مناسب کسانی است که قصد معرفی کسب و کار شان را دارند و یا کمتر از 10 محصول برای ارائه دارند.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

پلن شخصی ۲

30,000تومان 30 روز
با فعالسازی این پلن می توانید 30 آگهی شخصی (بدون پروفایل) در سایت ثبت نمایید. انقضاء :30 روز
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 30 آگهی

پلن شخصی 3

50,000تومان 60 روز
با فعالسازی این پلن می توانید 60 آگهی شخصی (بدون پروفایل) در سایت ثبت نمایید. انقضاء : 2 ماه
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 60 آگهی

پلن فروشگاهی 3 ماهه + 1 شانس در قرعه کشی

200,000تومان 90 روز
با فعالسازی این پلن می توانید 100 آگهی فروشگاهی ( با امکان نمایش پروفایل حرفه ای در صفحه آگهی ) ثبت نمایید.

با فعالسازی این پلن 1 شانس در قرعه کشی ماهانه خواهید داشت.

همچنین 50 درصد مبلغ پرداختی جهت خرید پلن ، به اعتبار کیف پول تان در سایت اضافه خواهد شد و می توانید با آن آگهی پولی ثبت کنید و یا برای ویژه ، نردبان و تمدید آگهی استفاده کنید.

امکان فعالسازی پرداخت امن و فروش مستقیم (نیاز به احراز هویت)

صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 100 آگهی

پلن فروشگاهی 6 ماهه + 2 شانس در قرعه کشی

500,000تومان 180 روز
با فعالسازی این پلن می توانید 300 آگهی فروشگاهی ( با امکان نمایش پروفایل حرفه ای در صفحه آگهی ) ثبت نمایید.

با فعالسازی این پلن 2 شانس در قرعه کشی ماهانه خواهید داشت.

همچنین 50 درصد مبلغ پرداختی جهت خرید پلن ، به اعتبار کیف پول تان در سایت اضافه خواهد شد و می توانید با آن آگهی پولی ثبت کنید و یا برای ویژه ، نردبان و تمدید آگهی استفاده کنید.

امکان فعالسازی پرداخت امن و فروش مستقیم (نیاز به احراز هویت)

صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 300 آگهی

پلن فروشگاهی 1 ساله + 3 شانس در قرعه کشی

750,000تومان 365 روز
با فعالسازی این پلن می توانید 500 آگهی فروشگاهی ( با امکان نمایش پروفایل حرفه ای در صفحه آگهی ) ثبت نمایید.

با فعالسازی این پلن 3 شانس در قرعه کشی ماهانه خواهید داشت.

همچنین 50 درصد مبلغ پرداختی جهت خرید پلن ، به اعتبار کیف پول تان در سایت اضافه خواهد شد و می توانید با آن آگهی پولی ثبت کنید و یا برای ویژه ، نردبان و تمدید آگهی استفاده کنید.

امکان فعالسازی پرداخت امن و فروش مستقیم (نیاز به احراز هویت)

صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 500 آگهی
هزینه پلن های شخصی و فروشگاهی کاهش یافت مشاهده قیمت + خرید پلن
+